vatra's latest
updates

Featured

Jonida Gjondedaj, Project Manager e Vatra Agency: Komunikimi në kohë krizash dhe fokusi i tij tek kompanitë që kërkojnë rritje.

Prej fillimit të marsit, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, vende në të cilat Vatra Agency ofron shërbimet e saj profesionale, po përjetojnë një situatë e cila ka ndryshuar rrënjësisht jetët tona, rutinat e përditshme dhe sjelljet e konsumit. Kjo situatë po…
May 11, 2020 in Featured

Jonida Gjondedaj, Project Manager e Vatra Agency: Komunikimi në kohë krizash dhe fokusi i tij tek kompanitë që kërkojnë rritje.

Prej fillimit të marsit, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, vende në të cilat Vatra Agency ofron shërbimet e saj profesionale, po përjetojnë një situatë e cila ka ndryshuar rrënjësisht jetët tona, rutinat e përditshme dhe sjelljet e konsumit. Kjo situatë po…
Read More
Updates

Emporiki Bank launched the New Mortgage Campaign

Emporiki Bank is a member of Credit Agricole Group, one of the largest financial groups in Europe. The Bank has appointed our Agency to design “MY Home” Mortgage Campaign. This product has a specific target audience, which are the new…
vatra
July 10, 2007
Updates

UMB University launches a new TV Campaign

Marin Barleti University has appointed VATRA to design their new TV Campaign for the academic year 2007 -2008.The task of our agency was to create a new Campaign which will reflect a high profile institution in education, high academic qualities…
vatra
May 5, 2007